گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

نماد ومعادن.20دی99

5/5

 

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

نماد: ومعادن

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-115 مورخ 1398/12/06 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/20 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 40,300,000 میلیون ریال به‌مبلغ 54,900,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 11941436 میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ 2658564 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/10/20 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید