گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

نماد پتایر .23دی99

5/5

 عنوان:افشای اطلاعات بااهمیت (ساير اطلاعات بااهميت  افزایش نرخ تایرهای کشاورزی و راهسازی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30

 شرکت: توليدي ايران تاير

 موضوع افشاء: ساير اطلاعات بااهميت – افزایش نرخ تایرهای کشاورزی و راهسازی- گروه ب

شرح رویداد : پیرو بند 7 مصوبه مورخ 1399/09/20 ستاد تنظیم بازار در خصوص تعیین قیمت فروش تایرهای کشاورزی و راهسازی توسط واحدهای تولیدی و همچنین نامه مورخ 1399/10/22 انجمن صنفی صنعت تایر ،نرخ تایرهای کشاورزی و راهسازی افزایش یافته که سهم تایرهای فوق در فروش این شرکت حدوداً 2درصد میباشد.



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید