گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

نیرو.7/1

5/5

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

 شرکت: نیرو سرمایه

 سرمایه فعلی: 64,831,141,000 ریال

 مبلغ افزایش سرمایه: 19,449,342,300 ریال

 درصد افزایش سرمایه : 30 درصد

منبع تأمین افزایش سرمایه:

 از محل سود انباشته به منظور جلوگيري ازخروج نقدينگي وافزايش سرمايه گذاري درزمينه سهام پربازده بورسي وانتقال شرکت ازبازارپايه به بازار بالاتر که در تاریخ 1400/06/31 به تصویب هیئت مدیره رسیدهدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید