گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

هات لیست تقاضا و عرضه 17 آذر

5/5

?#هات لیست تقاضا ?

? دوشنبه ۱۷ آذر ۹۹ – ساعت ۱۱:۵۰

? بورس | فرابورس

? #البرز | #چخزر

? #وکار | #شجم

? #ولپارس | #سامان

? #وتوکا | #شپترو

? #ونیرو | #خودکفا

#هات لیست عرضه ?

? دوشنبه ۱۷ آذر ۹۹ – ساعت ۱۱:۵۰

? بورس | فرابورس

? #وسگلستا | #فوکا

? #وسکرشا | #فاهواز

? #وسخوز | #گشان

? #وسخراش | #سمایه

? #وسکهبو | #دارابدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید