گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

پیام های ناظر بازار22 مهر

5/5

 

ناظر بازار بورس
#بجهرم1
✅️تغيير وضعيت نماد (بجهرم1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد

? به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت توسعه مولد نيروگاهي جهرم (بجهرم1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (بجهرم1) آغاز مي شود. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران

#ثالوند1
✅️بازگشايي نماد معاملاتي (ثالوند1)

? به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز سه شنبه مورخ 1399/07/22 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاع رساني مي شود در غير اينصورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي قبل از برگزاري حراج ناپيوسته امكان پذير است. مديرعمليات بازار فرابورس ايران

#دي1
✅️توقف نماد معاملاتي (دي1)

? به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت بانک دي (دي1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام در تاريخ 1399/07/24 در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1399/07/22 متوقف مي شود. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

#غمينو1
✅️بازگشايي نماد معاملاتي (غمينو1)

? به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شرکت صنايع غذايي مينو شرق (غمينو1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت گروه الف، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز سه شنبه مورخ 1399/07/22 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاع رساني مي شود. در غير اينصورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

#سبزوا1
✅️بازگشايي نماد معاملاتي (سبزوا1)

? به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شرکت سيمان لار سبزوا (سبزوا1) پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزايش سرمايه و اعمال تصميمات مذکور در سامانه معاملات، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز سه شنبه مورخ 1399/07/22 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مرتبه دوم اطلاع رساني مي‌شود در غير اينصورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مديرعمليات بازار فرابورس ايران

#بكام1
✅️وقفه معاملاتي نماد (بكام1) به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

? به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت كارخانجات توليدي شهيد قندي (بكام1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

#نوري1
✅️توقف نماد (نوري1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

? به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت پتروشيمي نوري (نوري1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

#ملت1
✅️ادامه توقف نماد (ملت1) به علت عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت

? به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir توقف نماد معاملاتي شركت بيمه ملت (ملت1)، با توجه به عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت حداكثر براي 2 روز كاري ادامه مي يابد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

#صباح1
✅️بازگشايي حق تقدم خريد در نماد معاملاتي (صباح1)

? به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت سرمايه گذاري صبا تامين (سهامي عام) در نماد (صباح1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز سه شنبه مورخ 1399/07/22 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشايي مجدد اطلاع رساني مي شود. در غير اينصورت انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. لازم به ذكر است، محدوديت حجمي خريد در هر سفارش (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتي (صباح1)، به تعداد 50,000 سهم تعيين مي گردد. همچنين مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شركت سرمايه گذاري صبا تامين (سهامي عام) در نماد (صباح1) تا تاريخ 1399/09/01 مي باشد. لذا نماد معاملاتي مذكور (صباح1) در پايان معاملات رمتوقف مي گردد. خريداران نهايي حق تقدم سهام جديد، مي بايست مفاد اطلاعيه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 1390/05/18اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه اي سازمان بورس و اوراق بهادر و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 121/150481 مورخ 1390/05/30 اداره امور كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

#كماسه
✅️بازگشايي نماد معاملاتي (كماسه)

? به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت تامين ماسه ريخته گري(كماسه)با توجه به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده با محدوديت دامنه نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

#هاي وب
✅️بازگشايي نماد معاملاتي(هاي وب)

? به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت داده گستر عصر نوين(هاي وب)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف و اطلاعيه منتشره در سايت كدال بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

99/7/22 10:25
⬇️⬇️⬇️⬇️دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید