گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

کاما افزایش سرمایه

5/5

 نماد : کاما

موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

 شرکت: باما

سرمایه فعلی: 10,000,000,000,000 ریال

 مبلغ افزایش سرمایه: 27,906,000,000,000 ریال

 درصد افزایش سرمایه: 280 درصد

منبع تأمین افزایش سرمایه:

 مبلغ 27,906,000,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

 قیمت تئوریک سهم : 4883 ریال
با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ 18,510 (ریال) و افزایش سرمایه 280 درصدی، قیمت تئوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ 4,883 ریال می باشد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید