گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

کتوسعه.7/1

5/5

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

 شرکت: توسعه صنايع و معادن کوثر

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/09/20 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران-خيابان سهروردي شمالي -خيابان هويزه شرقي -پلاک48

 دستور جلسه : ——-

 نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده جهت نقل و انتقال سهام

 دعوت کننده از مجمع:
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثردیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید