گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی میاندوره ای نماد ختوقا منتهی به اذر.29دی99

5/5

ختوقا

 موضوع:
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت: گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (-100%)
از مبلغ ۱۱۳,۸۴۷ میلیون ریال به مبلغ ۴۴۰ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (+309%)
از مبلغ ۵۱,۴۳۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۱۰,۱۳۹ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+325%)
تحقق سود ۳۴ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 69 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+3%)
علت عمده این افزایش ، افزایش دریافتنی‌‌های غیرتجاری می باشد.

 جمع بدهی ها: (+29%)

 جمع حقوق مالکانه: (+2%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان دوره : (-85%)
علت: کاهش جريان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید