گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی میاندوره ای نماد فپنتا منتهی به اذر .29دی99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت: صنعتي سپنتا

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (88+%)
از مبلغ ۴,۲۲۷,۳۷۱ میلیون ریال به مبلغ ۷,۹۵۶,۷۶۱ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (+307%)
از مبلغ ۴۰,۱۶۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۶۳,۳۱۰ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+307%)
تحقق سود ۳,۰۱۵ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 6393 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+2%)
علت عمده این افزایش ، افزایش موجودی نقد می باشد.

 جمع بدهی ها: (+11%)
علت عمده مربوط به افزایش مالیات پرداختنی است.

 جمع حقوق مالکانه: (0%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+874%)
علت: افزایش جریان ‌خالص ‌ورود‌ ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید