گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی میاندوره ای 9ماه اریا ساسول منتهی به اذر.29دی99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت: پلیمر اریا ساسول

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (88+%)
از مبلغ ۶۱,۲۲۱,۲۹۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۱۵,۱۸۴,۴۶۷ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (+131%)
از مبلغ ۳۱,۱۷۴,۰۵۶ میلیون ریال به مبلغ ۷۲,۱۱۳,۰۰۹ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+16%)
تحقق سود ۷,۸۶۶ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 9068 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+61%)
علت عمده این افزایش ، افزایش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت می باشد.

 جمع بدهی ها: (+54%)
علت عمده مربوط به افزایش ذخایر است.

 جمع حقوق مالکانه: (+64%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+181%)
علت: افزایش جریان ‌خالص ‌ورود ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید