گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی میان دوره ای 3 ماه نماد بالبر منتهی به اذر .29دی99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت کابل البرز

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (133+%)
از مبلغ ۱,۰۲۳,۹۶۸ میلیون ریال به مبلغ ۲,۳۸۳,۹۲۸ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (+9%)
از مبلغ ۹,۸۲۵ میلیون ریال به مبلغ ۱۰,۶۶۱ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+10%)
تحقق سود ۳۴ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 111 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+50%)
علت عمده این افزایش ، افزایش دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها می باشد.

 جمع بدهی ها: (+56%)
علت عمده مربوط به افزایش پیش‌دریافت‌ها است.

 جمع حقوق مالکانه: (+3%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (-4%)
علت: افزایش جريان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های تامين مالیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید