گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی 6 ماه ی نماد وخارزم منتهی به اذر. 2بهمن99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت: سرمايه گذاري خوارزمي

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 جمع درآمدهای عملیاتی : (+647%)
از مبلغ ۲,۱۱۴,۴۷۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵,۷۹۵,۰۴۲ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (+903%)
از مبلغ ۱,۴۸۶,۴۳۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۴,۹۰۴,۱۳۳ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+902%)
تحقق سود ۱,۱۹۲ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 1530 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+47%)
علت عمده این افزایش ، رشد دریافتنی‌‌های بلندمدت می باشد.

 جمع بدهی ها: (-21%)
علت عمده مربوط به کاهش پرداختنی‌های غیرتجاری است.

 جمع حقوق مالکانه: (+63%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+274%)
علت: جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید