گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی 9 ماهه ی نماد پلاسک منتهی به اذر. 2بهمن99

5/5

 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت کارخانجات پلاسکوکار سايپا

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (17+%)
از مبلغ ۳,۶۲۳,۲۱۱ میلیون ریال به مبلغ ۴,۲۴۶,۴۴۷ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (%)
از مبلغ (۴۲,۱۰۰) میلیون ریال به مبلغ ۱,۱۰۸ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (%)
تحقق سود ۱ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 41 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+22%)
علت عمده این افزایش ، افزایش سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها می باشد.

 جمع بدهی ها: (+29%)
علت عمده مربوط به افزایش پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها است.

 جمع حقوق مالکانه: (0%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+160%)
علت: جریان ‌خالص ‌ورود‌ ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید