گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی 9 ماهه ی نماد دی منتهی به اذر. 4بهمن99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

شرکت: بانک دي

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 جمع درآمدهای مشاع : (+558%)
از مبلغ ۱۰,۵۰۱,۴۰۱ میلیون ریال به مبلغ ۶۹,۰۹۶,۷۸۶ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (%)
از مبلغ (۳۶,۹۳۶,۳۹۲) میلیون ریال به مبلغ ۲۹,۸۷۳,۰۴۳ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (%)
تحقق سود ۴,۶۶۸ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 7175 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+30%)
علت عمده این افزایش ، افزایش سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار می باشد.

 جمع بدهی ها: (+14%)
علت عمده مربوط به افزایش سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار است.

 جمع حقوق مالکانه: (-30%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+131%)
علت: افزایش جریان ‌خالص ‌ورود‌ ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید