گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی 9 ماهه ی نماد ذوب منتهی به اذر. 3بهمن99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت: ذوب آهن اصفهان

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (+73%)
از مبلغ ۷۶,۷۴۹,۰۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۱۳۲,۴۳۹,۲۷۰ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (+118%)
از مبلغ ۴,۶۲۷,۲۰۸ میلیون ریال به مبلغ ۱۰,۰۶۴,۳۸۶ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+119%)
تحقق سود ۱۶۴ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 211 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+25%)
علت عمده این افزایش ، افزایش موجودی مواد و کالا می باشد.

 جمع بدهی ها: (+29%)
علت عمده مربوط به افزایش پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها است.

 جمع حقوق مالکانه: (+18%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+462%)
علت: افزایش جریان ‌خالص ‌ورود‌ ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید