گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی 9 ماهه ی نماد زکوثر منتهی به اذر. 4بهمن99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت: سرمايه گذاري کشاورزي کوثر

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

جمع درآمدهای عملیاتی : (+34%)
از مبلغ ۵۰۹,۲۴۶ میلیون ریال به مبلغ ۶۸۲,۶۰۳ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (+50%)
از مبلغ ۳۴۶,۱۹۹ میلیون ریال به مبلغ ۵۱۹,۶۳۳ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+50%)
تحقق سود ۱۸۹ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 1075 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+11%)
علت عمده این افزایش ، افزایش دریافتنی‌‌های تجاری می باشد.

 جمع بدهی ها: (+268%)
علت عمده مربوط به افزایش پرداختنی‌های بلندمدت است.

 جمع حقوق مالکانه: (-21%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (-27%)
علت: افزایش جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاریدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید