گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی 9 ماهه ی نماد شپاس منتهی به اذر . 3بهمن99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت: نفت پاسارگاد

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (+10%)
از مبلغ ۲۸,۵۷۹,۶۱۸ میلیون ریال به مبلغ ۳۱,۳۲۳,۵۷۳ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (-34%)
از مبلغ ۲,۵۹۵,۱۸۵ میلیون ریال به مبلغ ۱,۷۱۲,۱۴۲ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (-34%)
تحقق سود ۷۱۳ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 688 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+52%)
علت عمده این افزایش ، افزایش دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها می باشد.

 جمع بدهی ها: (+75%)
علت عمده مربوط به افزایش پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها است.

 جمع حقوق مالکانه: (+14%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+27%)
علت: افزایش جريان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامين مالی و فعاليت‌های سرمایه‌گذاریدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید