گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی 9 ماهه ی نماد فسرب منتهی به اذر. 4بهمن99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت: ملي سرب و روي ايران

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (+70%)
از مبلغ ۱,۸۰۴,۶۴۱ میلیون ریال به مبلغ ۳,۰۶۹,۷۴۱ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (+183%)
از مبلغ ۲۷۲,۰۷۱ میلیون ریال به مبلغ ۷۷۰,۴۷۳ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+183%)
تحقق سود ۲,۳۹۳ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 2432 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+39%)
علت عمده این افزایش ، افزایش موجودی مواد و کالا می باشد.

 جمع بدهی ها: (+18%)
علت عمده مربوط به افزایش مالیات پرداختنی است.

 جمع حقوق مالکانه: (+85%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+2682%)
علت: افزایش جريان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامين مالیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید