گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی 9 ماهه ی نماد وبانک منتهی به اذر. 4بهمن99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) (اصلاحیه)

 شرکت: سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

دلایل اصلاح:سود خالص هر سهم با سرمايه جديد محاسبه ورديف افزايش سرمايه(سهم جايزه)نمادهاي فملي و بترانس از پرتفوي حذف گرديد که پس از ثبت اعمال خواهد شد.

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

جمع درآمدهای عملیاتی : (+183%)
از مبلغ ۳,۱۲۸,۸۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۸,۸۴۱,۰۰۵ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (+187%)
از مبلغ ۳,۰۰۸,۰۹۳ میلیون ریال به مبلغ ۸,۶۴۰,۳۸۰ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+71%)
تحقق سود ۳۱۷ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 805 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+6%)
علت عمده این افزایش ، افزایش سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه‌مدت می باشد.

 جمع بدهی ها: (+72%)
علت عمده مربوط به افزایش سود سهام پرداختنی است.

 جمع حقوق مالکانه: (-10%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+728%)
علت: افزایش جریان ‌خالص ‌ورود‌ ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید