گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی 9 ماهه ی نماد وشهر منتهی به اذر. 3بهمن99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت: بانک شهر

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 جمع درآمدهای مشاع : (+19%)
از مبلغ ۶۱,۴۲۱,۱۲۶ میلیون ریال به مبلغ ۷۳,۱۶۷,۴۳۹ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (-43%)
از مبلغ (۳۶,۹۹۱,۹۰۷) میلیون ریال به مبلغ (۲۱,۰۵۹,۳۵۶) میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (-43%)
تحقق سود (۱,۳۵۲) ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ -2102 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+27%)
علت عمده این افزایش ، افزایش موجودی نقد می باشد.

 جمع بدهی ها: (+24%)
علت عمده مربوط به افزایش سپرده‌های دیداری و مشابه است.

 جمع حقوق مالکانه: (+12%)
افزایش ضرر

 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+447%)
علت: افزایش جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید