گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی 9 ماه نماد شاروم منتهی به اذر.29دی99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت پتروشيمي اروميه

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (87+%)
از مبلغ ۷۲۰,۱۵۳ میلیون ریال به مبلغ ۱,۳۴۳,۷۶۴ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (+83%)
از مبلغ ۱۷۴,۱۲۴ میلیون ریال به مبلغ ۳۱۹,۴۲۶ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (-19%)
تحقق سود ۴۵۶ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 572 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+36%)
علت عمده این افزایش ، افزایش سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها می باشد.

 جمع بدهی ها: (+80%)
علت عمده مربوط به افزایش پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها است.

 جمع حقوق مالکانه: (+14%)

 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+72%)
علت: افزایش جريان خالص ورود نقد حاصل از فعاليت‌های سرمایه‌گذاریدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید