گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی 9 ماه نماد فملی منتهی به اذر. 2بهمن 99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت: ملي صنايع مس ايران

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 جمع درآمدهای عملیاتی : (+79%)
از مبلغ ۱۵۵,۸۳۳,۰۶۸ میلیون ریال به مبلغ ۲۷۹,۰۹۲,۴۷۲ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (+101%)
از مبلغ ۸۶,۲۷۸,۶۷۴ میلیون ریال به مبلغ ۱۷۳,۷۰۸,۴۱۸ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+102%)
تحقق سود ۸۶۹ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 1045 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+64%)
علت عمده این رشد ، افزایش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می باشد.

 جمع بدهی ها: (+72%)

 جمع حقوق مالکانه: (+38%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (-4%)
علت: کاهش جريان خالص ورود نقد حاصل از فعاليت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تامين مالیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید