گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی 9 ماه ی نماد دتوزیع منتهی به اذر. 3بهمن99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت: توزيع داروپخش

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (+25%)
از مبلغ ۳۰,۷۴۷,۹۸۶ میلیون ریال به مبلغ ۳۸,۴۸۰,۷۱۰ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (+41%)
از مبلغ ۹۴۰,۷۶۲ میلیون ریال به مبلغ ۱,۳۲۶,۸۵۹ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+41%)
تحقق سود ۲,۲۱۱ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 1163 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+19%)
علت عمده این افزایش ، افزایش دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها می باشد.

 جمع بدهی ها: (+17%)
علت عمده مربوط به افزایش پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها است.

 جمع حقوق مالکانه: (+54%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+969%)
علت: افزایش جریان ‌خالص ‌ورود‌ ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید