گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی 9 ماه ی نماد رافزا منتهی به اذر. 3بهمن99

5/5

رافزا

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت: رايان هم افزا

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (+271%)
از مبلغ ۳۸۲,۲۷۹ میلیون ریال به مبلغ ۱,۴۱۸,۰۰۳ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (+430%)
از مبلغ ۱۸۰,۶۵۸ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۷,۲۴۹ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+430%)
تحقق سود ۴,۷۸۶ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 5258 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+177%)
علت عمده این افزایش ، افزایش دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها می باشد.

 جمع بدهی ها: (+275%)
علت عمده مربوط به افزایش تسهیلات مالی است.

 جمع حقوق مالکانه: (+147%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+142%)
علت: افزایش جریان ‌خالص ‌ورود‌ ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید