گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی 9 ماه ی نماد رانفور منتهی به اذر. 2بهمن99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت: خدمات انفورماتيک

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (11+%)
از مبلغ ۱۴,۰۲۰,۱۴۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۵,۵۴۰,۴۸۰ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (-7%)
از مبلغ ۷,۰۸۱,۰۰۲ میلیون ریال به مبلغ ۶,۵۸۸,۴۱۴ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (-7%)
تحقق سود ۷۸۴ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 1268 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+16%)
علت عمده این افزایش ، افزایش دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها می باشد.

 جمع بدهی ها: (+172%)
علت عمده مربوط به افزایش سود سهام پرداختنی است.

 جمع حقوق مالکانه: (-18%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (-39%)
علت: افزایش جريان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های تامين مالیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید