گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت مالی 9 ماه ی نماد کاسپین منتهی به اذر. 2بهمن99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت: داروسازي کاسپين تأمين

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (30+%)
از مبلغ ۲,۹۳۳,۰۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۳,۸۱۹,۲۴۶ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (+16%)
از مبلغ ۹۴۶,۵۲۴ میلیون ریال به مبلغ ۱,۱۰۱,۳۸۴ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+16%)
تحقق سود ۲,۴۴۸ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 1809 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+76%)
علت عمده این افزایش ، افزایش دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها می باشد.

 جمع بدهی ها: (+111%)
علت عمده مربوط به افزایش تسهیلات مالی است.

 جمع حقوق مالکانه: (+21%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+369%)
علت: افزایش جريان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامين مالیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید