گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت ماهانهی نماد دکیمی. 5بهمن99

5/5

دکيمي

گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/10/30

شرکت صنعتي کيميدارو

میزان فروش ماهیانه شرکت در دی ماه امسال ۲۵۰,۰۶۴
میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ماه 99 کاهش 16 درصدی داشته است.

مقایسه فروش شرکت در دی ماه 99 با ماه مشابه در سال 98 نشان می دهد میزان فروش شرکت 27 درصد افزایش یافته است.

میزان فروش داخلی شرکت در ماه دی مبلغ ۲۵۲,۹۴۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر 99 کاهش 15 درصدی داشته است.

▪️ بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، قرص و دراژه به مبلغ ۲۰۵,۸۲۰ میلیون ریال بوده است.

شرکت در دی ماه فروش صادراتی نداشته است.

 تخفیفات شرکت در دی ماه 99 مبلغ (۲,۸۷۸) میلیون ریال بوده است.

 شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه 99 در مجموع مبلغ ۲,۰۶۶,۶۱۰ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال98 رشد 43 درصدی داشته است.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید