گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش فعالیت ماهانه ی وبملت منتهی به دی. 7بهمن99

5/5

وبملت

گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/10/30

شرکت: بانک ملت

درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی دی ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۱,۲۴۹,۷۲۵ میلیون ریال بوده که 15 درصد بیشتر از متوسط درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی 9 ماه گذشته بوده است.

تسهیلات اعطایی طی دی ماه ۱۳۹۹ حدود 59 درصد بیشتر از تسهیلات وصولی طی دی ماه ۱۳۹۹ بوده است.

▪️بیشترین درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی در دی ماه امسال، سایر تسهیلات به مبلغ ۱۷,۰۴۸,۰۸۵ میلیون ریال بوده است.

 سود سپرده های سرمایه گذاری تحقق یافته (هزینه) طی دی ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۰,۱۸۷,۶۵۰ میلیون ریال بوده که 0.4 درصد بیشتر از متوسط هزینه تحقق یافته سپرده سرمایه گذاری طی 9 ماه گذشته بوده است.

سپرده های جذب شده طی دی ماه ۱۳۹۹ حدود 0.7 تقریبا برابر از سپرده های تسویه شده طی دی ماه ۱۳۹۹ بوده است.

▫️بیشترین سود سپرده های سرمایه گذاری در دی ماه امسال، سپرده هاي بلند مدت 5 ساله به مبلغ ۶,۰۷۰,۵۱۹ میلیون ریال می باشد.

 حاشیه سود ناخالص عملیات بانکی (مابه التفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری) طی دوره دی ماه ۱۳۹۹ مثبت و برابر با 40 درصد می باشد، این درحالیست که متوسط این شاخص طی 9 ماه گذشته برابر با 46 بوده است.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید