گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش مالی فعالیت 3ماه نماد کسرام منتهی به اذر. 1بهمن 99

5/5

کسرام

 موضوع:
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت: پارس سرام

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (+68%)
از مبلغ ۶۴,۲۴۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۷,۶۳۵ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (-46%)
از مبلغ (۱۴,۶۸۷) میلیون ریال به مبلغ (۷,۹۵۹) میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (-47%)
تحقق سود (۸) ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ -20 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (-2%)
علت عمده این کاهش ، افت دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها می باشد.

 جمع بدهی ها: (-7%)
علت عمده مربوط به کاهش پیش‌دریافت‌ها است.

 جمع حقوق مالکانه: (-1%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+1155%)
علت: افزایش جریان ‌خالص ‌ورود‌ ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید