گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش مالی میاندوره‌ای 9 ماهه نماد چفیبر منتهی به اذر. 1بهمن99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت توليد فيبر ايران

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی :(+458%)
از مبلغ ۸۰,۴۷۹ میلیون ریال به مبلغ ۴۴۹,۱۱۰ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (%)
از مبلغ (۹,۶۲۵) میلیون ریال به مبلغ ۱۳۳,۲۷۳ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (%)
تحقق سود ۷۴ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 96 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+16%)
علت عمده این افزایش ، رشد سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها می باشد.

 جمع بدهی ها: (+88%)
علت عمده مربوط به افزایش تسهیلات مالی است.

 جمع حقوق مالکانه: (+11%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+48%)
علت: افزایش جريان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامين مالیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید