گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش مالی میاندوره‌ای 9 ماهه ی نماد شخارک منتهی به اذر. 1بهمن99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت پتروشيمي خارگ

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (+45%)
از مبلغ ۱۹,۰۷۵,۸۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۲۷,۶۶۰,۴۲۳ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (+51%)
از مبلغ ۱۵,۱۴۲,۰۱۶ میلیون ریال به مبلغ ۲۲,۸۰۲,۱۷۱ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+51%)
تحقق سود ۳,۸۰۰ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 4850 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+34%)
علت عمده این افزایش ، رشد دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها می باشد.

 جمع بدهی ها: (+124%)
علت عمده مربوط به افزایش سود سهام پرداختنی است.

 جمع حقوق مالکانه: (+8%)

 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+38%)
علت: افزایش جریان ‌خالص ‌ورود‌ ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی و فعاليت‌های سرمایه‌گذاریدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید