گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گزارش مالی میاندوره ای 9 ماه نماد کتوکا منتهی به اذر. 1بهمن

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت: توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (+111%)
از مبلغ ۱,۷۳۶,۳۴۷ میلیون ریال به مبلغ ۳,۶۵۶,۸۸۹ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (+40%)
از مبلغ ۳۰۳,۴۹۱ میلیون ریال به مبلغ ۴۲۵,۸۲۸ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+40%)
تحقق سود ۲,۸۳۹ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 714 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+116%)
علت عمده این افزایش ، افزایش موجودی مواد و کالا می باشد.

 جمع بدهی ها: (+220%)
علت عمده مربوط به افزایش پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها است.

 جمع حقوق مالکانه: (+37%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (-48%)
علت: افزایش جريان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامين مالیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید