گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

گکیش.7/6

5/5

آگهی ثبت افزایش سرمایه

 شرکت: مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- کيش

 سرمایه فعلی: 128,000 میلیون ریال

 مبلغ افزایش سرمایه: 76,800 میلیون ریال

 درصد افزایش سرمایه: 60 درصد

 منبع تأمین افزایش سرمایه:

 مطالبات و آورده نقدیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید