گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

?برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری

5/5

?برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری

 

? نماد: سرود (شرکت سيمان شاهرود)

 

? معرفی شرکت:

شركت سيمان شاهرود در سال 1363 و با سرمايه‌اي معادل يكصد و چهل ميليون ريال تاسيس و عملیات اجرایی ساخت فاز 1 به ظرفیت تولید 2300 تن در روز در سال 1365 در مکنطقه پهن دره در 12 کیلومتری شاهرود آغاز گردید و در سال 1377 به بهره برداری رسید.ظرفیت فاز 1 با تغییرات صورت گرفته در برخی از تجهیزات تولیدی در سال 1383 تا 2500 تن در روز افزایش داده شده. عملیات اجرایی طرح توسعه سیمان شاهرود با ظرفیت 3300 تن از سال 1384 آغاز و در سال 1387 به صورت رسمی به بهره برداری رسیده است.

 

? اطلاعات مالی بر اساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)

 

? سرمایه: 810,000 میلیون‌ ریال

 

?  تعداد برگه سهم: 810,000,000

 

⚜️ ترکیب سهامداران:

شركت سرمايه گذاري سيمان تامين-سهامي عام- %51.70  

صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا %3.23  

شركت سرمايه گذاري سايه گسترسرمايه-سهامي خاص- %2.62  

شركت سيمان داراب-سهامي عام- %1.89  

شخص حقيقي %1.77  

شركت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان-سها %1.66  

شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام- %1.53  

 

✳️ طرح های توسعه:

-پروژه ها

 

?  تعداد کارکنان: 

 

تعداد پرسنل تولیدی شرکت: 290

تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت: 275

 

✳️ ترکیب درآمدی شرکت:

?درآمدهای عملیاتی شرکت در 6 ماهه منتهی به شهریور 98 مبلغ۱,۷۹۶,۳۵۱ میلیون ریال و بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ۸۶۲,۷۶۸ میلیون ریال می باشد.

?برآورد تعداد فروش در دوره 6 ماهه منتهی به اسفند 99 به میزان ۹۹۴,۵۵۵ تن است که نسبت به 6 ماهه اول سال رشد 25 درصدی پیش بینی شده است.

 

? نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۶ماهه سال گذشته :

 

✅ افزایش 49% درآمدهای عملیاتی

✅ افزایش 154% سود عملیاتی

✅ افزایش 182% سود خالص

✅ افزایش 18% دارایی‌ها

✅ افزایش 17% سود انباشته

✅ افزایش 7% حقوق مالکانه 

✅ افزایش حاشیه سود خالص از 16.27% به30.15%

✅ افزایش حاشیه سود ناخالص از 35.66% به48.66%

✅ افزایش بازده دارایی از12.05% به 36.80%

✅ افزایش بازده حقوق صاحبان سهاماز 26.87% به68.50%

 

✳️ نکته با اهمیت: شرکت با برنامه ریزی انجام شده در زمینه تولید در نظر دارد خود را به ظرفیت اسمی شرکت که مقدار ۱.۸۰۹.۶۰۰ تن میباشد نزدیک نماید.

#سرود

#صورت_مالی_میاندوره_ای 

#گزارش_تفسیری

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

?برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری

 

? نماد: پارس (شرکت پتروشيمي پارس)

 

? معرفی شرکت:

شرکت پتروشیمی پارس در شمال خلیج فارس و۲۷۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر و۵۷۰ کیلومتری غرب بندر عباس در منطقه ویژه اقتصادی پارس واقع گردیده است. شرکت پتروشیمی پارس در ۲ اسفند ماه ۱۳۷۷ تاسیس شده و فعالیت های اجرایی مرتبط با آن از سـال ۱۳۷۸ آغـاز گردید. شرکت منافع کلیه ذینفعان، توسعه صنایع پتروشیمی و تولید سوخت پاک حرکت می‌نماید.ما خود را متعهد می‌دانیم با استفاده از فن‌آوری و دانش روز و با کیفیت فرآیندها و محصولات در راستای بهبود مستمر تلاش نماییم.

 

? اطلاعات مالی بر اساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)

 

? سرمایه: 6,000,000 میلیون‌ ریال

 

?  تعداد برگه سهم: 6,000,000,000

 

⚜️ ترکیب سهامداران:

شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس-سهامي عام- 52.57%  

شركت گروه گسترش نفت وگازپارسيان-سهامي عام- 18.73%  

شركت سرمايه گذاري غدير-سهامي عام- 18.57%  

شركت واسط مالي ارديبهشت پنجم-بامسئوليت محدود- 2.54%  

 

?  تعداد کارکنان: 

 

تعداد پرسنل تولیدی شرکت: 175

تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت: 1063

 

✳️ ترکیب درآمدی شرکت:

?درآمدهای عملیاتی شرکت در 6 ماهه منتهی به شهریور 98 مبلغ ۹۴,۵۲۴,۹۰۵ میلیون ریال و بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ ۶۳,۸۴۸,۸۳۸ میلیون ریال می باشد.

?برآورد تعداد فروش در دوره 6 ماهه منتهی به اسفند 99 به میزان ۱,۶۴۹,۰۰۰ تن است که نسبت به 6 ماهه اول سال کاهش 15 درصدی پیش بینی شده است.

 

? نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۶ماهه سال گذشته :

 

✅ افزایش 15% درآمدهای عملیاتی

✅ افزایش 8% سود عملیاتی

✅ افزایش 43% سود خالص

✅ افزایش 22% دارایی‌ها

✅ کاهش 22% سود انباشته

✅ کاهش 20% حقوق مالکانه 

✅ کاهش حاشیه سود خالص از 44.61% به43.50%

✅ افزایش حاشیه سود ناخالص از 26.73% به29.53%

✅ کاهش بازده دارایی از69.13% به67.32%

✅ افزایش بازده حقوق صاحبان سهاماز 102.00% به114.51%

?برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری

 

? نماد: پارس (شرکت پتروشيمي پارس)

 

? معرفی شرکت:

شرکت پتروشیمی پارس در شمال خلیج فارس و۲۷۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر و۵۷۰ کیلومتری غرب بندر عباس در منطقه ویژه اقتصادی پارس واقع گردیده است. شرکت پتروشیمی پارس در ۲ اسفند ماه ۱۳۷۷ تاسیس شده و فعالیت های اجرایی مرتبط با آن از سـال ۱۳۷۸ آغـاز گردید. شرکت منافع کلیه ذینفعان، توسعه صنایع پتروشیمی و تولید سوخت پاک حرکت می‌نماید.ما خود را متعهد می‌دانیم با استفاده از فن‌آوری و دانش روز و با کیفیت فرآیندها و محصولات در راستای بهبود مستمر تلاش نماییم.

 

? اطلاعات مالی بر اساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)

 

? سرمایه: 6,000,000 میلیون‌ ریال

 

?  تعداد برگه سهم: 6,000,000,000

 

⚜️ ترکیب سهامداران:

شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس-سهامي عام- 52.57%  

شركت گروه گسترش نفت وگازپارسيان-سهامي عام- 18.73%  

شركت سرمايه گذاري غدير-سهامي عام- 18.57%  

شركت واسط مالي ارديبهشت پنجم-بامسئوليت محدود- 2.54%  

 

?  تعداد کارکنان: 

 

تعداد پرسنل تولیدی شرکت: 175

تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت: 1063

 

✳️ ترکیب درآمدی شرکت:

?درآمدهای عملیاتی شرکت در 6 ماهه منتهی به شهریور 98 مبلغ ۹۴,۵۲۴,۹۰۵ میلیون ریال و بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ ۶۳,۸۴۸,۸۳۸ میلیون ریال می باشد.

?برآورد تعداد فروش در دوره 6 ماهه منتهی به اسفند 99 به میزان ۱,۶۴۹,۰۰۰ تن است که نسبت به 6 ماهه اول سال کاهش 15 درصدی پیش بینی شده است.

 

? نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۶ماهه سال گذشته :

 

✅ افزایش 15% درآمدهای عملیاتی

✅ افزایش 8% سود عملیاتی

✅ افزایش 43% سود خالص

✅ افزایش 22% دارایی‌ها

✅ کاهش 22% سود انباشته

✅ کاهش 20% حقوق مالکانه 

✅ کاهش حاشیه سود خالص از 44.61% به43.50%

✅ افزایش حاشیه سود ناخالص از 26.73% به29.53%

✅ کاهش بازده دارایی از69.13% به67.32%

✅ افزایش بازده حقوق صاحبان سهاماز 102.00% به114.51%

 

?  گزیده گزارش تحلیلی-تفسیری 

 

?  نماد: شگويا (پتروشيمي تندگويان)

 

? معرفی شرکت:

در سال جهش تولید، شرکت پتروشیمی شهید تندگویان، تولید نیمه صنعتی محصول مهم، کاربردی و استراتژیک پلیمری مورد نیاز تولید ماسک پزشکی، لباس یک‌بار مصرف بیمارستانی، پارچه یک‌بار مصرف حمل و نقل و پوشک نوزاد را آغاز کرد. پتروشیمی شهید تندگویان بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات مهم و استراتژیک پلی‌اتیلن ترفتالات (PET) و اسید ترفتالیک خالص (PTA) درکشور است.این شرکت از ۳ بخش تولیدی شامل شیمیایی، پلیمری و نساجی تشکیل شده است.

 

? اطلاعات مالی بر اساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)

 

?  سرمایه:  23,957,666 میلیون‌ ریال

 

  ?  تعداد برگه سهم: 23,958,000,000

 

⚜️ ترکیب سهامداران:

شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس  52.18% 

شركت پتروشيمي بوعلي سينا  11.40%  

شركت گروه پتروشيمي تابان فردا  11.24%

 

?  تعداد کارکنان: 

تعداد پرسنل توليدي شرکت:۱,۷۹۷ نفر

تعداد پرسنل غير توليدي شرکت: ۵۱۰ نفر

 

✳️  ترکیب درآمدی شرکت:

?درآمدهای عملیاتی شرکت در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 مبلغ ۳۷,۳۴۰,۹۱۶ میلیون ریال و بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ ۲۴,۹۹۰,۰۷۱ میلیون ریال می باشد.

? تعداد فروش در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 99 به میزان ۲۹۷,۹۷۲,۶۳۰ کيلوگرم است که نسبت به 6 ماهه مشابه سال گذشته رشد 15 درصدی داشته است.

 

?  نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۶ماهه سال گذشته :

✅ افزایش 7% درآمدهای عملیاتی

✅ کاهش 29% سود عملیاتی 

✅ کاهش 43% سود خالص 

✅ افزایش 2% دارایی‌ها

✅ کاهش 25% سود انباشته 

✅ کاهش 7% حقوق مالکانه

✅ کاهش حاشیه سود خالص از 30.99% به 13.31% 

✅ کاهش بازده دارایی از 35.09% به 16.47% 

✅ کاهش بازده حقوق صاحبان سهام از 62.02%  به 26.62% 

 

 

✳️  نکته با اهمیت: برنامه های با اهمیت شرکت در دوره 6 ماهه منتهی به اسفند 99 شامل موارد زیر می باشد: 1-راه اندازي خطوط باقي مانده وافزایش کیفیت در تولید محصولات واحدهای نساجی (POY&STAPLE). 2- رفع تنگناهاي توليد و افزایش عملیات سودآور شرکت.3- تحقق برنامه مصوب توليد و رسيدن به ظرفيت اسمی واحدها. 4- اجرای پروژه های بهينه سازي مصارف انرژي و کاهش درصد اتلاف انرژي با تشکيل کميته تخصصی انرژی و اطلاع رسانی و مشارکت همگانی همکاران. 5-کاهش ضايعات توليدي و به حداقل رساندن توليد محصولات نامرغوب به ميزان کمتر از٪۱ مطابق ميزان طراح 6-رفع مشکلات و مسائل زیست محیطی از طریق اجرای پروژه های بهبود و اخذ گواهي هاي لازم از مراجع ذيربط بمنظور بخشودگي عوارض آلايندگي. 7- توسعه سبد محصولات شرکت و معرفی گونه های جدیدHV-PET / OB-PET / Bio-PET / G-PET C-PET HF-PET / FR-PET / AUV-PET  پروژه احداث واحد جدید SSP-C در راستای افزایش ظرفیت تولید گونه بطری و انعطاف پذیری تولید. 8-همکاری با شرکت گلریز قم. 9- بررسی و بازنگری سیستم های موجود در شرکت با نیاز فعلی از جمله CMMS 

#شگويا

#صورت_مالی_میاندوره_ای

#گزارش_تفسیری

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

‍ ?  برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری 

 

?  نماد:  چدن (توليدي چدن سازان)

 

?  معرفی شرکت:

شرکت تولیدی چدن سازان در سال 1361 با هدف تولید قطعات ریختگری و غلتک های نورد گرم ورق و مقاطع سبک و سنگین در شهرک صنعتی جی در شهر اصفهان تاسیس شد.شركت توليدي چدن سازان مفتخر است كه با اتكا به دانش فني و مديريتي خود و با استفاده از متخصصين داخلي و خارجي در 2 دهه اخير توانسته است به اهداف اصلي خود كه توليد محصول قابل رقابت با بهترين سازندگان اروپايي بوده است دست يابد. 

 

? اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)

 

?  سرمایه:  1,700,000 میلیون‌ ریال

 

  ?  تعداد برگه سهم:  1,700,000,000

 

⚜️ ترکیب سهامداران:

شخص حقيقي   8.34%

شخص حقيقي   6.96%

شخص حقيقي   5.03%

شخص حقيقي   4.42%

شخص حقيقي  4.05%

 

✳️ طرح های توسعه:

– توسعه چدن سازان ( فاز ۱) 

-غبارگير پروژه اکسين

-توليد غلتک بکاپ ۵% کروم

-ساير پروژه ها

 

?  تعداد کارکنان: 

تعداد پرسنل تولیدی: ۲۳۵ نفر

تعداد پرسنل غیر تولیدی: ۲۵ نفر

 

✳️  ترکیب درآمدی شرکت:

?درآمدهای عملیاتی شرکت در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 مبلغ ۱,۳۹۹,۵۷۷ میلیون ریال و بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ ۷۵۹,۳۹۲ میلیون ریال می باشد.

?برآورد تعداد فروش در دوره 6 ماهه منتهی به اسفند 99 به میزان ۴,۸۸۰ تن است که نسبت به 6 ماهه اول سال کاهش 7 درصدی پیش بینی شده است.

 

?  نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با سال گذشته :

✅ افزایش 21% درآمدهای عملیاتی

✅ افزایش 57% سود عملیاتی 

✅ افزایش 207% سود خالص 

✅ افزایش 119% دارایی‌ها

✅ افزایش 163% سود انباشته 

✅ افزایش 129% حقوق مالکانه

✅ افزایش حاشیه سود خالص از 83.39% به 186.28% 

✅ افزایش بازده دارایی از 54.99% به 73.75% 

✅ افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 83.36% به 100.27%

 

✳️  نکته با اهمیت: مدیریت شرکت در نظر دارد در راستای رشد درآمد و سودآوری پایدار، با بهره برداری و تکمیل طرح های توسعه برنامه فروش خود را حدود ۱۰،۰۶۵ تن در سال ۱۳۹۹ قرار دهد.

 

#گزارش_تفسیری

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

?  گزیده گزارش تحلیلی-تفسیری 

 

?  نماد:  لخزر (صنعتي پارس خزر)

 

? معرفی شرکت:

درحال حاضر شرکت صنعتی پارس خزر به عنوان بزرگترین تولید کننده لوازم خانگی برقی کوچک در ایران، به صورت سهامی عام به فعالیت خود ادامه می دهد . این شرکت همچنین یکی از ارکان شرکت سرمایه گذاری پارس توشه می باشد.تولیدات این شرکت از سال 1347 تا 1361 با برند پارس توشیبا و از سال 1361 تاکنون با برند تجاری پارس خزر و سایا به بازارهای داخلی و جهانی عرضه می شوند.

 

? اطلاعات مالی بر اساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)

 

?  سرمایه: 151,200میلیون‌ ریال

 

  ?  تعداد برگه سهم:  151,200,000

 

⚜️ ترکیب سهامداران:

شركت سرمايه گذاري پارس توشه  88.36%  

صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كاردان 2.92%  

شخص حقيقي 1.14%

 

?  تعداد کارکنان: 

تعداد پرسنل توليدي شرکت:۲۹۸ نفر

تعداد پرسنل غير توليدي شرکت:۳۱۱ نفر

 

✳️  ترکیب درآمدی شرکت:

?درآمدهای عملیاتی شرکت در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 مبلغ ۴,۲۲۷,۷۹۸ میلیون ریال و بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ ۳,۳۶۷,۶۷۰میلیون ریال می باشد.

?برآورد تعداد فروش در دوره 6 ماهه منتهی به اسفند 99 به تعداد ۷۵۹,۵۶۵ دستگاه است که نسبت به 6 ماهه اول سال رشد 22 درصدی پیش بینی شده است.

 

?  نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۶ماهه سال گذشته :

✅ افزایش 168% درآمدهای عملیاتی

✅ افزایش 82% سود عملیاتی 

✅ افزایش 132% سود خالص 

✅ افزایش 31% دارایی‌ها

✅ افزایش 23% سود انباشته 

✅ افزایش 21% حقوق مالکانه

✅ افزایش حاشیه سود خالص از 11.51% به 13.84% 

✅ افزایش بازده دارایی از 14.73% به 19.31% 

✅ افزایش بازده حقوق صاحبان سهام از 44.48%  به 62.68% 

 

 

✳️  نکته با اهمیت: پروژه ها، طرح ها و برنامه توسعه شبکه ها یا بازارهاي جدید توزیع شرکت شامل :1-افزایش سرمایه. 2-افزایش توان تولید و فروش. 3-تولید اقتصادي و مهندسی اثربخش ارزش ها. 4-توسعه محصول و فرایند. 5-ارتقاي کیفیت محصول. 6-راه اندازي خطوط جدید ماشین لباسشویی می باشد.

#لخزر

#صورت_مالی_میاندوره_ای

#گزارش_تفسیری

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

?  گزیده گزارش تحلیلی-تفسیری 

 

?  نماد:  لخزر (صنعتي پارس خزر)

 

? معرفی شرکت:

درحال حاضر شرکت صنعتی پارس خزر به عنوان بزرگترین تولید کننده لوازم خانگی برقی کوچک در ایران، به صورت سهامی عام به فعالیت خود ادامه می دهد . این شرکت همچنین یکی از ارکان شرکت سرمایه گذاری پارس توشه می باشد.تولیدات این شرکت از سال 1347 تا 1361 با برند پارس توشیبا و از سال 1361 تاکنون با برند تجاری پارس خزر و سایا به بازارهای داخلی و جهانی عرضه می شوند.

 

? اطلاعات مالی بر اساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)

 

?  سرمایه: 151,200میلیون‌ ریال

 

  ?  تعداد برگه سهم:  151,200,000

 

⚜️ ترکیب سهامداران:

شركت سرمايه گذاري پارس توشه  88.36%  

صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كاردان 2.92%  

شخص حقيقي 1.14%

 

?  تعداد کارکنان: 

تعداد پرسنل توليدي شرکت:۲۹۸ نفر

تعداد پرسنل غير توليدي شرکت:۳۱۱ نفر

 

✳️  ترکیب درآمدی شرکت:

?درآمدهای عملیاتی شرکت در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 مبلغ ۴,۲۲۷,۷۹۸ میلیون ریال و بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ ۳,۳۶۷,۶۷۰میلیون ریال می باشد.

?برآورد تعداد فروش در دوره 6 ماهه منتهی به اسفند 99 به تعداد ۷۵۹,۵۶۵ دستگاه است که نسبت به 6 ماهه اول سال رشد 22 درصدی پیش بینی شده است.

 

?  نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۶ماهه سال گذشته :

✅ افزایش 168% درآمدهای عملیاتی

✅ افزایش 82% سود عملیاتی 

✅ افزایش 132% سود خالص 

✅ افزایش 31% دارایی‌ها

✅ افزایش 23% سود انباشته 

✅ افزایش 21% حقوق مالکانه

✅ افزایش حاشیه سود خالص از 11.51% به 13.84% 

✅ افزایش بازده دارایی از 14.73% به 19.31% 

✅ افزایش بازده حقوق صاحبان سهام از 44.48%  به 62.68% 

 

 

✳️  نکته با اهمیت: پروژه ها، طرح ها و برنامه توسعه شبکه ها یا بازارهاي جدید توزیع شرکت شامل :1-افزایش سرمایه. 2-افزایش توان تولید و فروش. 3-تولید اقتصادي و مهندسی اثربخش ارزش ها. 4-توسعه محصول و فرایند. 5-ارتقاي کیفیت محصول. 6-راه اندازي خطوط جدید ماشین لباسشویی می باشد.

 

#لخزر

#صورت_مالی_میاندوره_ای

#گزارش_تفسیری

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

? گزیده گزارش تحلیلی-تفسیری

? نماد: لخزر (صنعتي پارس خزر)

? معرفی شرکت:
درحال حاضر شرکت صنعتی پارس خزر به عنوان بزرگترین تولید کننده لوازم خانگی برقی کوچک در ایران، به صورت سهامی عام به فعالیت خود ادامه می دهد . این شرکت همچنین یکی از ارکان شرکت سرمایه گذاری پارس توشه می باشد.تولیدات این شرکت از سال 1347 تا 1361 با برند پارس توشیبا و از سال 1361 تاکنون با برند تجاری پارس خزر و سایا به بازارهای داخلی و جهانی عرضه می شوند.

? اطلاعات مالی بر اساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)

? سرمایه: 151,200میلیون‌ ریال

? تعداد برگه سهم: 151,200,000

⚜️ ترکیب سهامداران:
شركت سرمايه گذاري پارس توشه 88.36%
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كاردان 2.92%
شخص حقيقي 1.14%

? تعداد کارکنان:
تعداد پرسنل توليدي شرکت:۲۹۸ نفر
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت:۳۱۱ نفر

✳️ ترکیب درآمدی شرکت:
?درآمدهای عملیاتی شرکت در 6 ماهه منتهی به شهریور 99 مبلغ ۴,۲۲۷,۷۹۸ میلیون ریال و بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ ۳,۳۶۷,۶۷۰میلیون ریال می باشد.
?برآورد تعداد فروش در دوره 6 ماهه منتهی به اسفند 99 به تعداد ۷۵۹,۵۶۵ دستگاه است که نسبت به 6 ماهه اول سال رشد 22 درصدی پیش بینی شده است.

? نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۶ماهه سال گذشته :
✅ افزایش 168% درآمدهای عملیاتی
✅ افزایش 82% سود عملیاتی
✅ افزایش 132% سود خالص
✅ افزایش 31% دارایی‌ها
✅ افزایش 23% سود انباشته
✅ افزایش 21% حقوق مالکانه
✅ افزایش حاشیه سود خالص از 11.51% به 13.84%
✅ افزایش بازده دارایی از 14.73% به 19.31%
✅ افزایش بازده حقوق صاحبان سهام از 44.48% به 62.68%

✳️ نکته با اهمیت: پروژه ها، طرح ها و برنامه توسعه شبکه ها یا بازارهاي جدید توزیع شرکت شامل :1-افزایش سرمایه. 2-افزایش توان تولید و فروش. 3-تولید اقتصادي و مهندسی اثربخش ارزش ها. 4-توسعه محصول و فرایند. 5-ارتقاي کیفیت محصول. 6-راه اندازي خطوط جدید ماشین لباسشویی می باشد.

 #لخزر
#صورت_مالی_میاندوره_ای
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

‍ ?  برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری 

 

?  نماد: فملی (ملي صنايع مس ايران)

 

?  معرفی شرکت:

در 12 تير ماه 1351، شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان، تشكيل و در سال 1355 به شركت ملي صنايع مس ايران كه در برگيرنده كليه فعاليتهاي معادن مس كشور است تغيير نام داد. از وظايف اين شركت، استخراج و بهره برداري از معادن مس، توليد محصولات پر عيار سنگ معدن و محصولات مسي نظير كاتد، اسلب، بيلت و مفتول هشت ميليمتري مي باشد. معادن مس سرچشمه و ميدوك در كرمان و معدن مس سونگون در آذريايجان شرقي از مهمترين معادن مس كشور به شمار مي رود.

 

? اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)

 

?  سرمایه: 101,400 میلیون‌ ریال

 

  ?  تعداد برگه سهم: 101,400,000

 

⚜️ ترکیب سهامداران:

سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران             12.05%

موسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران      7.83%

شركت سرمايه گذاري صدرتاءمين-سهامي عام-                       5.36%

شركت صباميهن-سهامي خاص-                                             4.24%

شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام        3.13%

شركت س اتهران س.خ-م ك م ف ع-                                    2.54%

شركت س اخراسان رضوي س.خ-م ك م ف ع-                      2.04%

شركت واسط مالي آذرچهارم-بامسئوليت محدود-                   1.89%

صندوق بازنشستگي كشوري                                                  1.79%

شركت سرمايه گذاري فرهنگيان-سهامي خاص-                      1.73%

شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا-سهامي خاص-               1.57%

شركت س افارس س.خ-م ك م ف ع-                                   1.54%

شركت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس-سهامي عام-            1.54%

شركت س اخوزستان س.خ-م ك م ف ع-                               1.5%

شركت س ااصفهان س.خ-م ك م ف ع-                                1.35%

شركت س اآذربايجان شرقي س.خ-م ك م ف ع-                   1.19%

شركت س امازندران س.خ-م ك م ف ع-                               1.1%

شركت س اكرمان س.خ-م ك م ف ع-                                  1.03%

موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير                1.01%

شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام-                  1%

 

 

✳️ طرح های توسعه:

– توليد پايدار، تامين مواد و قطعات الزم براي خط توليد

-تحقق برنامه توليد هفتگي، ماهانه در جهت رسيدن به توليد حداكثري

-دستيابي به توليد بيش از 265 هزار تن كاتد در سال 1399

-افزايش كيفي محصوالت توليدي

-افزايش كارايي در جهت افزايش بهره وري

-فروش محصوالت توليدي طبق برنامه از پيش تعيين شده

-دستيابي به مبلغ فروش بيش از 248 هزار ميليارد ريال در سال 1399

 

?  تعداد کارکنان: 

تعداد پرسنل تولیدی: 5448

تعداد پرسنل غیر تولیدی: 4060

 

✳️  ترکیب درآمدی شرکت:

?درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 99 مبلغ ۱۶۱,۹۲۳,۳۹۰ میلیون ریال و هزینه های عملیاتی نیز مبلغ ۵۸,۰۱۲,۱۷۷ میلیون ریال می باشد.

? بخش اعظم درآمدهای شرکت از طریق فعالیت های عملیاتی می باشد.

 

?  نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با سال گذشته :

✅ افزایش 62% درآمدهای عملیاتی

✅ افزایش 75% سود عملیاتی 

✅ افزایش %78 سود خالص 

✅ افزایش 39% دارایی‌ها

✅ افزایش 58% سود انباشته 

✅ افزایش 31% حقوق مالکانه

✅ افزایش حاشیه سود خالص از 51.29% به 58.16% 

✅ افزایش بازده دارایی از 38.84% به 47.60% 

✅ افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 53.77% به 65.41%

 

✳️  نکته با اهمیت: درحال حاضر بخشنامه يا دستور العمل جديدي تصويب شده و يا درحال تصويب که بر درآمد و هزينه شرکت اثر گذار باشد وجود ندارد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید