گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

وبینار ارز دیجیتال

وبینار 1:

جهت مشاهده وبینار ارز دیجیتال مورخ  که بیش از 4 ساعت این وبینار می باشد  نام خانوادگی و شماره موبایل خود را وارد کنید

وبینار ارز دیجیتال 17 اسفند 1399

  • شماره موبایل خود را با 0 اول وارد کنید

وبینار 2:

برای مشاهده وبینار ارز دیجیتال نام خانوادگی و شماره موبایل خود را وارد کنید

وبینار ارز دیجیتال 7 فرودین 1400

  • شماره موبایل خود را با 0 اول وارد کنید

شماره پذیریش آموزشگاه   09339228366

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید