گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

اشتراک سایت

تعرفه اشتراک سایت
یک ماهه
تومان 000 200 30 روز
 • بهره مندی از ویدیو های آموزشی
 • بهره مندی از اپلیکشن سهند
 • بهره مندی از خروجی های فیلتر
 • تعداد روز تخفیف : 0
تعرفه اشتراک سایت
سه ماهه
تومان 000 540 90 روز
 • بهره مندی از ویدیو های آموزشی
 • بهره مندی از اپلیکشن سهند
 • بهره مندی از خروجی های فیلتر
 • تعداد روز تخفیف : 9 روز
تعرفه اشتراک سایت
شش ماهه
تومان 000 020 1 180 روز
 • بهره مندی از ویدیو های آموزشی
 • بهره مندی از اپلیکشن سهند
 • بهره مندی از خروجی های فیلتر
 • تعداد روز تخفیف : 27 روز
تعرفه اشتراک سایت
یک ساله
تومان 000 920 1 365 روز
 • بهره مندی از ویدیو های آموزشی
 • بهره مندی از اپلیکشن سهند
 • بهره مندی از خروجی های فیلتر
 • تعداد روز تخفیف : 76 روز
محبوب
مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید